Thẻ: pos

Iposvn

30 Tháng Mười, 2014

Các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý nhà hàng IPOSVN – Quản lý bàn: Không giới hạn số lượng, được thiết 600 bàn cho 10 khu... Xem tiếp